• DNI GRODZISKA
  DNI GRODZISKA
 • DOŻYNKI
  DOŻYNKI
 • ZESPÓŁ REGIONALNY
  ZESPÓŁ REGIONALNY "GRODZISZCZOKI"
 • GRODZISKIE KAPELE
  GRODZISKIE KAPELE
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY "LESZCZYNKA"
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WIOLA"
 • ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
  ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "KRASNOLUDKI"
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "MAŁE GRODZISZCZOKI"
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
  ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
 • ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
  ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
 • OŚRODEK KULTURY
  OŚRODEK KULTURY

Zespół Regionalny "Grodziszczoki"

Zespół Regionalny „Grodziszczoki” uformował się na bazie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, z którym Stanisław Krzeszowski, późniejszy dyrektor Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym nawiązał ścisłą współpracę. Wraz z przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, panią Heleną Maj w roku 1975 założyli oni zespół, który przyjął wówczas nazwę „Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Grodziskiej”.

Pierwszy kierownik zespołu Stanisław Krzeszowski datuje go na rok 1975, jednak członkinie zespołu, m.in. Wanda Kuras, Apolonia Kuźniar, Bronisława Kot uznają rok 1974 za początek istnienia Zespołu „Grodziszczoki”, gdyż wtedy na Dożynkach Gminnych w 1974 roku dały pierwszy występ jako Koło Gospodyń Wiejskich.

Założyciel zespołu – Stanisław Krzeszowski przez okres 10-ciu lat nagrywał na taśmach stare regionalne przyśpiewki i melodie, spisywał teksty pieśni ludowych, podania i obrzędy, towarzyszące ważnym wydarzeniom w życiu wsi. Okazały się one później niezwykle pomocne przy opracowaniu i wystawieniu dawnego „Wesela grodziskiego”. Stanisław Krzeszowski przyjął założenie, aby działalność zespołu regionalnego opierała się na dawnym, autentycznym folklorze, związanym z tradycyjną gwarą i intonacją grodziską. Postawienie na autentyzm i odrzucenie stylizacji było trafną decyzją i przyniosło już na wstępie sukces. Na IV Festiwalu Ziem Nizinnych w Tarnawie „Grodziszczoki” zajęły III miejsce w kategorii zespołów autentycznych.

Od 1978r. kierownictwo zespołu objęła Maria Woźniak. Pod jej nadzorem zespół kontynuował gromadzenie archiwalnych dokumentów służących do opracowania scenariuszy „Wesela grodziskiego” i „Miodobrania”, autentycznych obrzędów grodziskich z początku XIX w. W programach tych brała udział liczna grupa osób – zespół śpiewaczy, soliści, solistki, kapela ludowa wraz z cymbalistami. Jesienią 1979r. grodziski zespół wytypowany został przez WDK w Rzeszowie na Światowy Festiwal Folklorystyczny do Nancy we Francji.

Wraz z początkiem 1981r. w kronice zespołu pojawiać się zaczęła nazwa Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Grodziszczoki” zredukowana z biegiem lat do nazwy – Zespół Regionalny „Grodziszczoki”.

Zespół posiada w repertuarze autentyczne obrzędy, pieśni i przyśpiewki ludowe oraz tańce z Grodziska i okolic. Scenariusze kolejnych widowisk obrzędowych powstały na podstawie ustnych przekazów starszego pokolenia oraz zapisu obrzędów pochodzących z wydanej w 1935 roku książki „Zwyczaje grodziskie”. Zespół występuje z grodziską Kapelą Ludową o tradycyjnym składzie instrumentów.

„Grodziszczoki” to zespół posiadający autentyczne stroje kobiece z przełomu XIX i XX wieku. Zespół „Grodziszczoki” jako grupa folklorystyczna bazował od samego początku na autentycznych przedwojennych zwyczajach grodziskich. Stanowi on żywy przykład kultywowania i chronienia dawnego folkloru grodziskiego, odchodzących w zapomnienie starodawnych obrzędów i zwyczajów. „Grodziszczoki” dają dowód na to, że zajęcia, stroje i narzędzia, pieśni i przyśpiewki, a także rozrywki minionych czasów niosą w sobie ukryte i niepowtarzalne piękno, które trzeba pokazywać szerokim kręgom widzów i zaszczepić w duszę młodego pokolenia.

Twórczość Zespołu udokumentowana została w scenariuszach widowisk oraz zbiorze „Pieśni okolicznościowe na różne okazje”. Zespół posługuje się językiem autentycznym, gwarą charakterystyczną dla Rzeszowszczyzny. Do najczęściej prezentowanych przez zespół widowisk należą:

„Miodobranie” – przedstawia starodawny zwyczaj zakupu miodu u bartnika przez rodziców panny młodej, a następnie degustację tegoż miodu przez swatów.

„Wesele grodziskie” – stanowi rekonstrukcję wesela z okresu międzywojennego, pokazuje wiele towarzyszących temu wydarzeniu obrzędów i pieśni weselnych.

„Poprawiny” – przedstawiają drugi dzień wesela, prezentują sceny z wiechą i korowalem (kołaczem weselnym), czyli tak jak w tradycji grodziskiej bywało.

Cykl widowisk „Od Wigilii do Trzech Króli”, w skład którego wchodzą: „Wigilia”, „Szczodroki”, „Raj”, „Kolędnicy z kozą”, „Herody” – wszystkie te widowiska przedstawiają sceny i wydarzenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli.

„Pastuchy” – prezentacja zabaw, przyśpiewek i piosenek pasterskich towarzyszących pasieniu krów.

„Lamenty” – jest to autentyczny obrzęd pogrzebowo-żałobny istniejący w Grodzisku poniekąd do chwili obecnej. „Grodziszczoki” są jednym z niewielu zespołów w Polsce, które sięgnęły po ten trudny i rzadki repertuar. Pieśni pochodzą z Grodziska i okolic. Były przekazywane z dziada pradziada i stanowiły dla wiejskiej społeczności jeden z najpiękniejszych sposobów pożegnania zmarłych. Wyrażały też nadzieję, że jego droga tak naprawdę nigdy się nie kończy. Najstarsze pieśni pochodzą z XVI wieku. Lamenty pogrzebowe z Grodziska zachwycają dziś przede wszystkim etnografów.

Zespół Regionalny „Grodziszczoki” posiada na swym koncie liczne nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach i festiwalach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, w tym dwie prestiżowe nagrody: Nagrodę im. Oskara Kolberga przyznaną w 1994 r. oraz Medal im. Franciszka Kotuli z 1995 r. W 2001 roku Zespół otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Ludowej Województwa Podkarpackiego” w Wojewódzkim Przeglądzie Autentycznych Zespołów Ludowych. Dużym osiągnięciem dla zespołu jest także udział w zagranicznych tournée po Francji, Finlandii, Niemczech, Ukrainie i USA.

Osiągnięcia Zespołu "Grodziszczoki"

1981r.

-   II nagroda w Konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje związane z pracą w Rzeszowie

-   wyróżnienie w „VII Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych” w Tarnogrodzie

-   nadanie „Artystycznego Znaku Jakości za rok 1981” przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

1982r.

-   nagroda na „XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych” w Kazimierzu za twórcze kontynuowanie folkloru i jego popularyzację

-   udział w „XIV Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej” w Płocku

1983r.

-   nagroda główna w „III Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego” w Rzeszowie

-   III nagroda w VI Konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Rzeszowie

1884r.

-   nagroda w „II Przeglądzie Ludowych Zespołów Śpiewaczych” w Rzeszowie

1985r.

-   nagroda na „VI Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Wsi Przytoczna ‘85”

-   II nagroda w VII Konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Rzeszowie

1987r.

-   nagroda w I Wojewódzkim Konkursie „Zwyczaje Rodzinne” we Frysztaku

1990r.

-   wyjazd do RFN (Hamburg, Wiesbaden, Kilonia)

1991r.

-   występy w Warszawie w Warszawskim Centrum Kultury i na ulicach miasta na zaproszenie Teatru Wsi Polskiej

-   udział w 24 Kaustinen Folk Musik Festiwal w Finlandii

1992r.

-   udział w „XXIX Tygodniu Kultury Beskidzkiej” Wisła - Maków Podhalański

-   nagroda I-go stopnia w „VI Spotkaniu Ludowych Zespołów Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych” poświęconym Tradycyjnej Modlitwie i Pieśni Religijnej

-   I nagroda w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Sokołowie

1993r.

-   udział w przeglądzie „Słowiańskie gody” w WDK w Rzeszowie

-   występy podczas Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie

-   udział w XVI Międzynarodowym Jarmarku Folklorystycznym w Węgorzewie

1994r.

-   II nagroda w Międzywojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Rzeszowie

-   I nagroda w „X Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego” w Rzeszowie

-   Nagroda II Stopnia im. F. Kotuli za dokumentowanie i   upowszechnianie tradycji regionalnych

1995r.

-   udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Strzegom ‘95

-   wyjazd do Lwowa na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Kultury Polskiej ze Lwowa

1996r.

-   I nagroda w Międzywojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Rzeszowie

-   wyjazd do Berlina na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin’96

-   6-tygodniowe Tournée po USA – udział w X Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

1998r.

-   wyróżnienie w Międzywojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”

-   II i III nagroda oraz 2 wyróżnienia dla par tanecznych w „XIV Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego” w Rzeszowie

1999r.

-   II nagroda w kategorii tańców zespołowych w XV Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego

2000r.

-   III miejsce w „Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Kolbuszowej”

-   nagroda dla 1 pary tanecznej i wyróżnienia dla 3 par tanecznych w „XVI Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego” w Rzeszowie

2001r.

-   III miejsce w XXXV Ogólnopolskim Konkursie „Sabałowe Bajania” w kategorii śpiewu zbiorowego w Bukowinie Tatrzańskiej

-   I nagroda dla pary tanecznej w „XVII Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego” w Rzeszowie

-   udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Batorzu

-   wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje

2002r.

-   I nagroda dla pary tanecznej i wyróżnienie dla Zespołu w „XVIII Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego” w Rzeszowie

2003r.

-   I miejsce w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej

-   I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego

2004r.

-   III miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Tyczynie

2005r.

-   Wyróżnienie w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Kolędnicy z gór i dolin” w Kolbuszowej

2006r.

-   Wyróżnienie w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Zapomniane kolędy” w Kolbuszowej

-   II miejsce w XVIII Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Tyczynie

-    I miejsce w „Jarmarku Wielkanocnym” w Kolbuszowej w kategorii „Obrzęd wielkanocny”

-   III nagroda i 3 wyróżnienia dla par tanecznych w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2007r.

-   II nagroda w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w   Kolbuszowej

-   wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Tyczynie

-   III nagroda i 2 wyróżnienia dla par tanecznych w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2008r.  

-   wyróżnienie w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w   Kolbuszowej

-   II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w GOK Giedlarowa

-   II i III nagroda dla par tanecznych w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2009r.

-   Nagroda Specjalna na Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej

-   III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie „Ludowe Obrzędy i zwyczaje” w GOK Giedlarowa

-   Nagroda Główna – „Łowicki pasiak” na Ogólnopolskich   Spotkaniach Folklorystycznych w Łowiczu

-   Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego w dowód uznania za długoletnią działalność na rzecz ochrony tradycji i obrzędowości związanej z Ziemią Grodziską oraz kultywowanie rodzimego folkloru

-   II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie oraz wyróżnienie dla pary tanecznej

2010r.

-  II miejsce w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej

-  III nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Giedlarowej

-  I miejsce dla Zespołu i I miejsce dla pary indywidualnej w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie

2011r.

-   wyróżnienie I stopnia w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Wierzawicach

-   wyróżnienie dla Zespołu i nagroda dla pary indywidualnej w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2012r.

-   wyróżnienie I stopnia w Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Wierzawicach

-   wyróżnienie dla Zespołu i I nagroda dla pary indywidualnej w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2013r.

-   wyróżnienie w XXV Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Giedlarowej

-   III miejsce dla pary indywidualnej w XXIX Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2014r.

-   II nagroda dla pary indywidualnej w XXX Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2015r.

-   III nagroda w XXVII Wojewódzkim Konkursie "Ludowe obrzędy i zwyczaje" w Giedlarowej

-   III miejsce dla pary indywidualnej w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2016r.

-   wyróżnienie w XXVIII Wojewódzkim Konkursie "Ludowe obrzędy i zwyczaje" w Sędziszowie Małopolskim

-   I miejsce w Podkarpackim Festiwalu Seniorów - Boguchwała 2016

-   II miejsce w XXI Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie

-   I miejsce w 17 Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów "ARS 2016" we Włocławku

-   wyróżnienie dla Zespołu w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie oraz I nagroda dla pary indywidualnej (B. Popek i J. Kuras)

2017r.

-   wyróżnienie w XXIX Wojewódzkim Konkursie "Ludowe obrzędy i zwyczaje" w Sędziszowie Małopolskim

-   II nagroda w XXII Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie

-   wyróżnienie I stopnia w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2018r.

-   III nagroda w XXX Wojewódzkim Konkursie "Ludowe obrzędy i zwyczaje" w Sędziszowie Małopolskim

-   wyróżnienie w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie

-   wyróżnienie I stopnia w 34. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2019r.

-   II nagroda w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej

-   Nagroda Główna Grand Prix w XXXI Wojewódzkim Konkursie "Ludowe Obrzędy i Zwyczaje" w Sędziszowie Małopolskim - nominacja do Bukowiny Tatrzańskiej na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

-   III nagroda w XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie

-   Udział w 34. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej

-   wyróżnienie w 35. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie

2021r.

-   wyróżnienie w XXII Regionalnym Przegladzie Grup Śpiewaczych "Festyn pod platanem' w Zarzeczu

2022r.

-   II nagroda w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej, 

-   Nagroda Specjalna w XXVII Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Tyczynie

-   I nagroda w XXXIV Wojewódzkim Konkursie "Ludowe obrzędy i zwyczaje" w Sędziszowie Małopolskim

-   I miejsce w XX Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie

2023r.

-   II nagroda w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej

-   wyróżnienie w 21. Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie

-   wyróżnienie w XXXV Wojewódzkim Konkursie "Ludowe obrzędy i zwyczaje" w Sędziszowie Małopolskim 

-   I nagroda w I Przeglądzie Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym

-   II nagroda w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych "Wykopki" w Głogowie Małopolskim 

2024r.

-   wyróżnienie w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej

-   I nagroda w XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Jasełkowych w Głogowie Małopolskim 

-   III nagroda w IX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej

-   I nagroda w Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie 

-   II nagroda w XXXVI Wojewódzkim Konkursie "Ludowe obrzędy i zwyczaje" w Sędziszowie Małopolskim

Podkategorie