• DNI GRODZISKA
  DNI GRODZISKA
 • DOŻYNKI
  DOŻYNKI
 • ZESPÓŁ REGIONALNY
  ZESPÓŁ REGIONALNY "GRODZISZCZOKI"
 • GRODZISKIE KAPELE
  GRODZISKIE KAPELE
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY "LESZCZYNKA"
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WIOLA"
 • ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
  ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "KRASNOLUDKI"
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "MAŁE GRODZISZCZOKI"
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
  ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
 • ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
  ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
 • OŚRODEK KULTURY
  OŚRODEK KULTURY

Kapela Ludowa "Grodziszczoki"

W połowie lat 60-tych w roku 1965 z inicjatywy Władysława Dubika – kierownika biblioteki w Grodzisku Dolnym powstała grodziska kapela ludowa. Nazwa ,,kapela ludowa” jest wiążąca, bowiem chodzi o to, by zestawy instrumentów w kapeli odpowiadały ściśle tradycji regionalnej, a także o to, by sposób i styl wykonania był swój, lokalny, ludowy. Bo w tym wszystkim zawarty jest bezcenny dorobek wielu pokoleń w zakresie ludowej kultury muzycznej danego regionu.

W początkowych latach w nowo założonej w Grodzisku kapeli grywali: Jan Kula, Jan Czerwonka, Józef Rafa, Stanisław Malach, Tadeusz Majkut, Feliks Markocki oraz Kazimierz Śmiałek i Edward Markocki. Przez kilka lat z rzędu kapela ta grywała w Grodzisku i okolicznych miejscowościach oraz dawnym województwie rzeszowskim jako samodzielna formacja muzyczna, a od chwili powołania do życia w roku 1974 Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Grodziskiej, zwanego później ,,Grodziszczokami”, stała się jego częścią składową.

W kapeli i zespole przez wiele lat za sprawy muzyczne odpowiedzialny był Edward Markocki. Zespół i kapela to także rodziny: Kuźniarów, Gradów, Hałasów i Kostków, które były kiedyś i są dzisiaj związane z zespołem.

W kapeli na przestrzeni minionych lat zaszły z konieczności zmiany personalne. W miejsce zmarłych – Józefa Zamorskiego, Kazimierza Śmiałka, Józefa Kowalika i Jana Szajnera przyszli nowi. W roku 1996 skład kapeli przedstawiał się następująco: skrzypce I – Jan Hałas (od 1994r.), skrzypce II – Franciszek Hałas (na stałe od 1991r.), cymbały – Edward Markocki (od początku), klarnet I – Franciszek Kostek (od 1994r.), klarnet II – Tadeusz Kostek (od 1993r.), kontrabas – Stanisław Kuźniar (od 1980r.), wokal – Apolonia Kuźniar (od 1974r.).

Kapela Ludowa od początku swego istnienia w aktywny sposób propaguje folklor naszego regionu w kraju biorąc udział w przeglądach i konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich, a także poza jego granicami podczas zagranicznych tournée.

Repertuar kapeli tworzą autentyczne utwory muzyki ludowej pochodzące z Grodziska i okolic oraz ogólnie z regionu rzeszowskiego. Są to m. in.: „Polka z Bud”, „W Grodzisku na rynku”, „Zachodzi słoneczko”, „Szła dziewczyna koło młyna”, „Na roli”, „Walc rybka”, „Oberek”, „Polka galopka”, „Krakowiak”, „Tramelka grodziska”, „Sztajerek”, „Oberek Podkudłacz”.

Jesienią 1999r. zmarł kolejny skrzypek – Jan Hałas. Wraz z 2000 rokiem grę w kapeli rozpoczął pochodzący z Żołyni Józef Bosak. W roku 2007r. nastąpiły w kapeli kolejne zmiany – odszedł klarnecista Franciszek Kostek, a jego miejsce zajął Grzegorz Bartnik. Rok 2013 okazał się dla Kapeli bardzo smutny, ponieważ 18 czerwca zmarł pan Franciszek Hałas, a 16 listopada w wieku 83 lat odszedł wieloletni, zasłużony cymbalista Edward Markocki. Od 2014 roku na cymbałach przygrywa Kapeli uczeń pana Edwarda - Michał Rydzik.

Nie zachowały się niestety żadne zapiski źródłowe dotyczące pierwszych samodzielnych występów i koncertów kapeli ludowej. Natomiast z chwilą powstania Zespołu Regionalnego ,,Grodziszczoki” rozpoczęło się nieprzerwane i trwające po dziś dzień pasmo sukcesów dla obydwu tych grup. Wielokrotnie są to wspólne, zespołowe osiągnięcia, kiedy kapela towarzyszy ,,Grodziszczokom”, ale istnieje również długa lista nagród i wyróżnień przyznanych na koncertach i przeglądach, które są zastrzeżoną zdobyczą kapeli ludowej.