• DNI GRODZISKA
  DNI GRODZISKA
 • DOŻYNKI
  DOŻYNKI
 • ZESPÓŁ REGIONALNY
  ZESPÓŁ REGIONALNY "GRODZISZCZOKI"
 • GRODZISKIE KAPELE
  GRODZISKIE KAPELE
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY "LESZCZYNKA"
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WIOLA"
 • ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
  ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "KRASNOLUDKI"
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "MAŁE GRODZISZCZOKI"
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
  ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
 • ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
  ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
 • OŚRODEK KULTURY
  OŚRODEK KULTURY

AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNYM "CZTERY PORY ROKU W NASZEJ GMINIE - LATO"

DSC 0526

REGULAMIN KONKURSU

 

      1.Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym.
      2. Cele konkursu:
      -  ukazanie walorów turystyczno-krajobrazowych i ciekawych miejsc naszej gminy                     w letniej scenerii,
      -  rozwijanie lokalnego patriotyzmu i promowanie piękna naszej Małej Ojczyzny,
-  pobudzanie inwencji twórczej w różnych formach wypowiedzi - plastyka, fotografia, literatura,
rozwijanie własnych pasji i twórczychzainteresowań w różnych dziedzinach sztuki.

3. Tematyka i zasady uczestnictwa:

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, fotografii bądź formy literackiej (np. opowiadanie, wiersz, opis) przedstawiającej ciekawe krajobrazy i miejsca naszej gminy w letniej scenerii. Każdy uczestnik może dostarczyć po jednej pracy w każdej kategorii.
4. Uczestnicy:
  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodzisko Dolne w następujących grupach wiekowych:
a) grupa młodsza - klasy I - IV,
b) grupa starsza - klasy V - VIII.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres Ośrodka Kultury, 37 - 306 Grodzisko Dolne 332 lub pocztą elektroniczną:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., do dnia 10 czerwca 2022r.
6. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko, nazwa szkoły i klasa. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Ponadtokażda placówka, która przekazuje prace na konkurs proszona jest o dostarczenie czytelnie wypełnionej zbiorowej listy uczestników konkursu (imię, nazwisko, klasa).
7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie, a nagrody przekazane do poszczególnych szkół.
8. Kryteria oceny: wartość merytoryczna i artystyczna pracy, oryginalność, pomysłowość przekazu językowego i plastycznego oraz ogólny wyraz estetyczny.
9. Do pracy prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. Zgody będą obowiązywały w innych konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury, w których dziecko będzie brało udział (nie jest konieczne dołączanie zgody jeżeli została ona dostarczona we wcześniejszych konkursach).
Zgoda 2