• DNI GRODZISKA
  DNI GRODZISKA
 • DOŻYNKI
  DOŻYNKI
 • ZESPÓŁ REGIONALNY
  ZESPÓŁ REGIONALNY "GRODZISZCZOKI"
 • GRODZISKIE KAPELE
  GRODZISKIE KAPELE
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY "LESZCZYNKA"
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WIOLA"
 • ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
  ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "KRASNOLUDKI"
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "MAŁE GRODZISZCZOKI"
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
  ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
 • ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
  ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
 • OŚRODEK KULTURY
  OŚRODEK KULTURY

Kapela Ludowa "Grodziszczoki"

W połowie lat 60-tych w roku 1965 z inicjatywy Władysława Dubika – kierownika biblioteki w Grodzisku Dolnym powstała grodziska kapela ludowa. Nazwa ,,kapela ludowa” jest wiążąca, bowiem chodzi o to, by zestawy instrumentów w kapeli odpowiadały ściśle tradycji regionalnej, a także o to, by sposób i styl wykonania był swój, lokalny, ludowy. Bo w tym wszystkim zawarty jest bezcenny dorobek wielu pokoleń w zakresie ludowej kultury muzycznej danego regionu.

W początkowych latach w nowo założonej w Grodzisku kapeli grywali: Jan Kula, Jan Czerwonka, Józef Rafa, Stanisław Malach, Tadeusz Majkut, Feliks Markocki oraz Kazimierz Śmiałek i Edward Markocki. Przez kilka lat z rzędu kapela ta grywała w Grodzisku i okolicznych miejscowościach oraz dawnym województwie rzeszowskim jako samodzielna formacja muzyczna, a od chwili powołania do życia w roku 1974 Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Grodziskiej, zwanego później ,,Grodziszczokami”, stała się jego częścią składową.

W kapeli i zespole przez wiele lat za sprawy muzyczne odpowiedzialny był Edward Markocki. Zespół i kapela to także rodziny: Kuźniarów, Gradów, Hałasów i Kostków, które były kiedyś i są dzisiaj związane z zespołem.

W kapeli na przestrzeni minionych lat zaszły z konieczności zmiany personalne. W miejsce zmarłych – Józefa Zamorskiego, Kazimierza Śmiałka, Józefa Kowalika i Jana Szajnera przyszli nowi. W roku 1996 skład kapeli przedstawiał się następująco: skrzypce I – Jan Hałas (od 1994r.), skrzypce II – Franciszek Hałas (na stałe od 1991r.), cymbały – Edward Markocki (od początku), klarnet I – Franciszek Kostek (od 1994r.), klarnet II – Tadeusz Kostek (od 1993r.), kontrabas – Stanisław Kuźniar (od 1980r.), wokal – Apolonia Kuźniar (od 1974r.).

Kapela Ludowa od początku swego istnienia w aktywny sposób propaguje folklor naszego regionu w kraju biorąc udział w przeglądach i konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich, a także poza jego granicami podczas zagranicznych tournée.

Repertuar kapeli tworzą autentyczne utwory muzyki ludowej pochodzące z Grodziska i okolic oraz ogólnie z regionu rzeszowskiego. Są to m. in.: „Polka z Bud”, „W Grodzisku na rynku”, „Zachodzi słoneczko”, „Szła dziewczyna koło młyna”, „Na roli”, „Walc rybka”, „Oberek”, „Polka galopka”, „Krakowiak”, „Tramelka grodziska”, „Sztajerek”, „Oberek Podkudłacz”.

Jesienią 1999r. zmarł kolejny skrzypek – Jan Hałas. Wraz z 2000 rokiem grę w kapeli rozpoczął pochodzący z Żołyni Józef Bosak. W roku 2007r. nastąpiły w kapeli kolejne zmiany – odszedł klarnecista Franciszek Kostek, a jego miejsce zajął Grzegorz Bartnik. Rok 2013 okazał się dla Kapeli bardzo smutny, ponieważ 18 czerwca zmarł pan Franciszek Hałas, a 16 listopada w wieku 83 lat odszedł wieloletni, zasłużony cymbalista Edward Markocki. Od 2014 roku na cymbałach przygrywa Kapeli uczeń pana Edwarda - Michał Rydzik.

Nie zachowały się niestety żadne zapiski źródłowe dotyczące pierwszych samodzielnych występów i koncertów kapeli ludowej. Natomiast z chwilą powstania Zespołu Regionalnego ,,Grodziszczoki” rozpoczęło się nieprzerwane i trwające po dziś dzień pasmo sukcesów dla obydwu tych grup. Wielokrotnie są to wspólne, zespołowe osiągnięcia, kiedy kapela towarzyszy ,,Grodziszczokom”, ale istnieje również długa lista nagród i wyróżnień przyznanych na koncertach i przeglądach, które są zastrzeżoną zdobyczą kapeli ludowej.

Najważniejsze osiągnięcia Kapeli

    

1979r.  

-   „Złota Wierzba” na Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku  

1987r.  

-   udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

1988r.  

-   udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu n/Wisłą

1990r.  

-   koncerty w Hamburgu i Wiesbaden w RFN

1993r.  

-   „Złota Baszta” - Nagroda Główna Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel  w Kazimierzu

1995r.

-   I miejsce na Międzywojewódzkich Spotkaniach Kapel w Wiśniowej

1996r.

-   I miejsce na Międzywojewódzkich Spotkaniach Kapel w Wiśniowej

1997r.  

-   II nagroda na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

-   honorowe wyróżnienie za działalność artystyczną „Liść lauru” nadane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

1998r.  

-   I nagroda podczas Wojewódzkich Spotkań Kapel Ludowych w Błażowej

-   Nagroda Publiczności dla Najsympatyczniejszej Kapeli z Polski      na XVIII Międzynarodowym Spotkaniu Kapel Ludowych w Toruniu

1999r.  

-   II miejsce na I Spotkaniach Kapel Ludowych w Głogowie Małopolskim

2000r.  

-   I miejsce na II Spotkaniu Kapel „Na rzeszowską nutę” w Głogowie Małopolskim

-   I miejsce w Dynowie w czasie Przeglądu Kapel i Instrumentalistów w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

-   po raz drugi miano Najsympatyczniejszej Kapeli Ludowej na XX Międzynarodowym Spotkaniu Kapel Ludowych w Toruniu

2001r.  

-   wyróżnienie w XIII Wojewódzkim Konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Tyczynie

-   III miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel w Kazimierzu – Dynów 2001

-   I miejsce w Regionalnym Spotkaniu Kapel Ludowych w Błażowej

-   Nagroda Powiatu Leżajskiego przyznana za całokształt dorobku artystycznego

2002r.  

-   II miejsce w Regionalnym Spotkaniu Kapel Ludowych w Błażowej

-   I miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel w Kazimierzu – Dynów 2002

-   I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Instrumentalistów w Kazimierzu

-   I nagroda na VIII Spotkaniu Muzyków i Śpiewaków Ludowych w Łące k/Rzeszowa

2003r.

-   I miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w ramach XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel w Kazimierzu – Dynów 2003

-   I miejsce w VIII Regionalnym Spotkaniu Kapel Ludowych w Błażowej

-   Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury i sztuki za całokształt działalności

-   koncerty we Lwowie wraz z Zespołem Regionalnym „Grodziszczoki”

2004r.

-   wyróżnienie w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w ramach XXXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel w Kazimierzu – Dynów 2004

2005r.

-   II miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w ramach XXXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel w Kazimierzu – Dynów 2005

-   I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Kapel z udziałem Cymbalistów w Rzeszowie

2006r.

-   III miejsce w XXXX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Instrumentalistów w Kazimierzu nad Wisłą

-   I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Kapel z udziałem Cymbalistów w Rzeszowie

2007r.

-   I miejsce w Wojewódzkim Spotkaniu Kapel Ludowych w Błażowej

-   „Nagroda im. Oskara Kolberga za Zasługi dla Kultury Ludowej”

-   II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Kapel z udziałem Cymbalistów w Rzeszowie

2008r.

-   III miejsce w XIII Wojewódzkim Spotkaniu Kapel Ludowych w Błażowej

-   II miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych „Pogórzańska Nuta” w Dynowie

2009r.

-   II miejsce w II Chmielakowym Przeglądzie Kapel Ludowych i Folklorystycznych w Krasnystawie

2010r.

-   I miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych „Pogórzańska Nuta” w Dynowie

-   I miejsce w XV Wojewódzkim Spotkaniu Kapel Ludowych w Błażowej

2011r.

-   III nagroda w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Cieszanowie

2012r.

-   wyróżnienie w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w Dynowie

-   I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych w Pawłosiowie

-   Nagroda Główna Ministra Kultury w XXXI Spotkaniach Cymbalistów w WDK Rzeszów

2013r.

-   II nagroda na Wojewódzkich Spotkaniach Kapel Ludowych w Błażowej

-   II miejsce w III Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych w Pawłosiowie

2014r.

-   I nagroda na XIX Wojewódzkim Spotkaniu Kapel Ludowych w Błażowej

2015r.

-   I nagroda podczas XXXIV Spotkań Cymbalistów w Rzeszowie

2016r.

-   I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Kańczudze - nominacja do Kazimierza

-   III miejsce w 50 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

-   III nagroda w II Roztoczańskim Festiwalu Kapel Ludowych w Zwierzyńcu

-   III nagroda w Konkursie Kapel z Cymbałami podczas XXXV Spotkań Cymbalistów w WDK Rzeszów

-   nagranie płyty CD z utworami Kapeli 

2017r.

-   III miejsce w VII Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych w Pawłosiowie

-   I nagroda w III Roztoczańskim Festiwalu Kapel Ludowych w Zwierzyńcu

-   III nagroda na XXII Spotkaniach Muzyków i Śpiewaków Ludowych "Dolina Łącka" w Łące

2018r.

-   II nagroda w Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Kańczudze

-   III nagroda w Konkursie Kapel z Cymbalistami w ramach 37. Spotkań Cymbalistów w WDK Rzeszów

2019r.

-   II nagroda w Regionalnym  Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Nienadowej

-   III miejsce w XXIV Spotkaniu Muzyków i Śpiewaków Ludowych "Dolina Łącka" w Łące

-   wyróżnienie w Konkursie Kapel z Cymbalistami w ramach 38. Spotkań Cymbalistów w WDK Rzeszów 

2020r.

-   Nagranie dwóch płyt CD w Radio Rzeszów "Cymbały znane i nieznane" - rodzeństwo Rzydzik i Piotr Markocki

2022r.

-   II miejsce w Konkursie Kapel Ludowych w ramach IV Spotkań Folklorystycznych w Markowej

 

Podkategorie