• DNI GRODZISKA
  DNI GRODZISKA
 • DOŻYNKI
  DOŻYNKI
 • ZESPÓŁ REGIONALNY
  ZESPÓŁ REGIONALNY "GRODZISZCZOKI"
 • GRODZISKIE KAPELE
  GRODZISKIE KAPELE
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY "LESZCZYNKA"
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WIOLA"
 • ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
  ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "KRASNOLUDKI"
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "MAŁE GRODZISZCZOKI"
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
  ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
 • ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
  ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
 • OŚRODEK KULTURY
  OŚRODEK KULTURY

AKTUALNOŚCI

REGULAMIN II PRZEGLĄDU PIEŚNI LASOWIACKICH

ORGANIZATORZY:  Pierwsza strona regulaminu - Lasowiacki

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

 

BIURO ORGANIZACYJNE:

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

37-306 Grodzisko Dolne 332

tel. (17) 24 36 141

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

CELE PRZEGLĄDU:

- upowszechnianie ludowej tradycji wspólnego śpiewania i muzykowania oraz popularyzacja i ożywianie tradycji w społeczeństwie,

-  ocalenie od zapomnienia pieśni lasowiackich,

-  prezentacja i kultywowanie tradycji pieśni lasowiackich,

-  doskonalenie warsztatu twórczego uczestników oraz popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru,

-  zaangażowanie pokoleń do poznawania lokalnej tradycji regionu,

-  umożliwienie twórczej konfrontacji.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem przystąpienia do Przeglądu jest wypełnienie karty zgłoszenia   i oświadczenia oraz przesłanie ich na adres biura organizacyjnego do dnia 30 czerwca 2024r. z dopiskiem Przegląd Pieśni Lasowiackich.

2. Przegląd skierowany jest do grup śpiewaczych, kapel i solistów z terenu województwa podkarpackiego.

3. W Przeglądzie mogą wziąć udział:

- zespoły śpiewacze bez akompaniamentu,

- zespoły śpiewacze z akompaniamentem,

- soliści-śpiewacy

- kapele ludowe z solistami.

4. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. W ramach Przeglądu wykonawcy prezentują dwa lub trzy utwory, tak aby cały występ trwał nie dłużej niż 10 minut.

6. Kryteria oceny:

- dobór i autentyczność repertuaru zgodny z regionem,

- interpretacja utworu,

- muzykalność oraz wartości głosowe wykonawcy,

- technika gry i tradycyjny styl muzykowania na instrumencie ludowym,

- skład kapel zgodny z regionem,

- ogólny wyraz artystyczny.

7. Przegląd odbędzie się 14 lipca 2024 roku w Parku za Ośrodkiem Kultury w Grodzisku Dolnym o godz. 15.00. Specjalnie powołane Jury oceni prezentacje, przyznając wyróżnienia i nagrody dla uczestników. Nagrody pieniężne zostaną przelane na konto bankowe podane w karcie zgłoszenia. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

-  Wyniki Przeglądu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatorów.

-  Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas Przeglądu za pomocą wszelkich technik fotograficznych, nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania prezentacji konkursowych w radiu i telewizji oraz realizacji nagrań i różnorodnych publikacji dokumentujących, promujących i popularyzujących IV FESTIWAL KULTURY LASOWIACKIEJ.

-  Koszty transportu opłaca instytucja delegująca bądź uczestnik.

 

Karta zgoszenia na Konkurs Pieni Lasowiackich 2024 strona 1      Karta zgoszenia na Konkurs Pieni Lasowiackich 2024 - strona 2   Zgoda - Lasowaicki 2024