• DNI GRODZISKA
  DNI GRODZISKA
 • DOŻYNKI
  DOŻYNKI
 • ZESPÓŁ REGIONALNY
  ZESPÓŁ REGIONALNY "GRODZISZCZOKI"
 • GRODZISKIE KAPELE
  GRODZISKIE KAPELE
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY "LESZCZYNKA"
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WIOLA"
 • ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
  ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "KRASNOLUDKI"
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "MAŁE GRODZISZCZOKI"
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
  ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
 • ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
  ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
 • OŚRODEK KULTURY
  OŚRODEK KULTURY

AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE "ŚWIĘTY MIKOŁAJ W OCZACH DZIECI"

Mikoaj

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO 

„ŚWIĘTY MIKOŁAJ W OCZACH DZIECI”

     1) Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym.

     2) Celem konkursu jest: 

       - pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja, biskupa z Miry,

       - popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, poprawności językowej i pięknej polszczyzny,

       - rozwijanie wyobraźni twórczej w różnych dziedzinach sztuki,

       - doskonalenie różnorodnych technik plastycznych i literackich.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodzisko Dolne z podziałem na grupy wiekowe:

grupa młodsza: klasy I - IV,

grupa starsza: klasy V - VIII.

2.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę w dowolnie wybranej technice: rysunek, malarstwo, rzeźba, techniki łączone typu kolaż, haft, prace przestrzenne, itp.

3.  Prace literackie mogą być przedstawione w formie ilustrowanego listu do Świętego Mikołaja, wiersza, bądź opowiadania związanego z własnymi przeżyciami podczas spotkania z Mikołajem.

4.  Prace należy dostarczyć najpóźniej do 6 grudnia 2021r.

5.  Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko, nazwa szkoły i klasa. Prace nie podpisane zostaną odrzucone. Ponadto każda placówka, która przekazuje prace na konkurs proszona jest o dostarczenie czytelnie wypełnionej zbiorowej listy uczestników konkursu (imię, nazwisko, klasa).

6.  Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka Kultury, a nagrody przekazane do poszczególnych szkół.

8.  Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Ośrodku Kultury.

9.  Prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy, czyli po 31 grudnia 2021r. Prace nieodebrane przechodzą na własność Ośrodka Kultury. Ponadto Ośrodek Kultury przewiduje możliwość pozostawienia w placówce niektórych wybranych prac.

10. Do pracy należy dołączyć zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Zgody będą obowiązywały w innych konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury, w których dziecko będzie brało udział (nie jest konieczne dołączanie zgody jeżeli została ona dostarczona we wcześniejszych konkursach).

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Zgoda 2