• DNI GRODZISKA
  DNI GRODZISKA
 • DOŻYNKI
  DOŻYNKI
 • ZESPÓŁ REGIONALNY
  ZESPÓŁ REGIONALNY "GRODZISZCZOKI"
 • GRODZISKIE KAPELE
  GRODZISKIE KAPELE
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY "LESZCZYNKA"
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WIOLA"
 • ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
  ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "KRASNOLUDKI"
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "MAŁE GRODZISZCZOKI"
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
  ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
 • ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
  ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
 • OŚRODEK KULTURY
  OŚRODEK KULTURY

AKTUALNOŚCI

REGULAMIN V GMINNEGO SPOTKANIA TWÓRCÓW I RĘKODZIELNIKÓW LUDOWYCH

1. Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym  

Spotkanie Twrcw Ludowych 2021 1

2. Cel imprezy:

prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego twórców i rękodzielników działających na terenie Gminy Grodzisko Dolne

kultywowanie działalności lokalnych twórców amatorów w różnych dziedzinach sztuk plastycznych, poezji itp.

spotkanie integrujące różne grupy zawodowe i społeczne, nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń

3. Uczestnicy: W prezentacji uczestniczyć mogą osoby dorosłe - twórcy indywidualni zainteresowani tą formą działalności.

4. Spotkanie ma formę przeglądu i ekspozycji prezentowanych prac.

5. Warunki uczestnictwa w spotkaniu:

a) warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie karty zgłoszenia i doręczenie jej wraz z pracami do siedziby Organizatora - Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - do dnia 24.09.2021r.

b) do przeglądu należy przygotować wyłącznie prace, które nie były wcześniej eksponowane 

c) prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie - imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz tytuł pracy

d) Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym w dniu 29 września 2021 roku o godz. 17.00.

6. Dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

 

Spotkanie twrcw Ludowych 2021-karta zgoszenia  Spotkanie twrcw Ludowych 2021-zgoda