• DNI GRODZISKA
  DNI GRODZISKA
 • DOŻYNKI
  DOŻYNKI
 • ZESPÓŁ REGIONALNY
  ZESPÓŁ REGIONALNY "GRODZISZCZOKI"
 • GRODZISKIE KAPELE
  GRODZISKIE KAPELE
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY "LESZCZYNKA"
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WIOLA"
 • ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
  ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "KRASNOLUDKI"
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "MAŁE GRODZISZCZOKI"
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
  ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
 • ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
  ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
 • OŚRODEK KULTURY
  OŚRODEK KULTURY

AKTUALNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "MÓJ ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK"

Anioki 2  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W BOŻONARODZENIOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "MÓJ ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK".

W TYM ROKU PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ BEZPOŚREDNIO DO OŚRODKA KULTURY.

 

1. Celem konkursu jest pobudzanie dzieci i młodzieży do działań twórczych związanych z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności oraz wrażliwości estetycznej.

2.  Organizatorem jest Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym.

3.  W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych:

    a)  I grupa - klasy I - IV,

    b)  II grupa - klasy V - VIII.

4.  Forma pracy - indywidualna.

5. Technika pracy: Zadaniem uczestników jest wykonanie jednej lub kilku prac w wybranych technikach plastycznych przedstawiających własną wizję Anioła. Można tworzyć w technikach płaskich (rysunkowych, malarskich, kolaże, hafty, batiki itp.) lub półpłaskich np. na sklejce lub grubej tekturze. Mile widziane są mniej popularne techniki oraz eksperymenty artystyczne. 

6. Prace prosimy dostarczać do naszej siedziby do dnia15.12.2020rPo upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane.

7.  Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Ośrodku Kultury oraz nagrodzone.

8.  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach Ośrodka Kultury i gminy Grodzisko Dolne. Laureaci będą mogli odbierać dyplomy i nagrody w naszej placówce w dniach  21 i 22 grudnia. 

9.  Prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy, czyli po 18 stycznia 2021r. Prace nieodebrane przechodzą na własność Ośrodka Kultury. Ponadto Ośrodek Kultury przewiduje możliwość pozostawienia w placówce niektórych wybranych prac.

10.  Do pracy powinien zostać dołączony opis: imię i nazwisko autora, adres, klasę i nazwę szkoły oraz numer telefonu kontaktowego.

11.  Do pracy prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Zgody będą obowiązywały w innych konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury, w których dziecko będzie brało udział (nie jest konieczne dołączanie zgody jeżeli została ona dostarczona we wcześniejszych konkursach).

12.  Kryteria oceny:

-  nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

-  zachowanie proporcji,

-  kolorystyka i dekoracyjność,

-  ogólny wyraz artystyczny i estetyka pracy.

13.  Dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

kARTA ZGOSzENIA KONKURS BOONARODZENIOWY